Оновлення

Рішення для банківських установ

Автоматизація внутрiшньогосподарської діяльності банку

Програмний комплекс «HT-Yard. Система автоматизації внутрішньобанківської діяльності багатофілійного банку» призначений для автоматизації управління персоналом, бухгалтерського обліку та господарської діяльності багатофілійної банківської установи. Комплекс складається з інтегрованих між собою підсистем, за допомогою яких вирішуються задачі кадрового обліку, внутрішньої бухгалтерії та фінансово-економічної звітності.

Консолідований облік ПДВ

Програмний комплекс «Консолідований податковий облік ПДВ» автоматизує процеси підготовки, обробки первинних документів з податку на додану вартість в філійній мережі з подальшою консолідацією інформації на всіх рівнях ієрархії банківської установи. Передбачена можливість експорту консолідованої інформації в спеціалізоване програмне забезпечення з метою формування електроних документів, накладання ЕЦП на них та наступною передачею в органи ДПС.

Клієнт-Банк

Система Клієнт-Банк «HT-Bank» є комплексом програмних засобів, призначених для обміну фінансовою інформацією між віддаленими клієнтами банку та банківською установою. Система дозволяє оперативно керувати рахунками, що відкриті в банку, інформувати клієнта про стан банківських рахунків, формувати електронні платіжні доручення і відправляти їх в банк, а також отримувати інформацію про надходження на рахунки та списання з рахунків.

Система автоматизації банку

Система автоматизації банку «HT-Bank» є інтегрованою системою, що призначена для комплексної автоматизації робіт по забезпеченню неперервності технологічного циклу банку. Система працює у режимі реального часу, тобто в будь-який момент часу інформація у системі відображає реальний стан справ. Система забезпечує роботу багатофілійного банку за 2-ю та/чи 3-ю моделлю за класифікацією СЕП НБУ з необмеженою кількістю абонентів ВПС.